Слово главного редактора

 

Дорогие друзья!

2009 год – это год основания моего журнала «Fortuna», 2019-ый же стал годом его возрождения после временной паузы. Будьте собой, будьте открыты к новому и увлекательному путешествию с Фортуной!

Жизнь порывистым вихрем несет нас вперед, перелистывая старые страницы, выкраивает новые пути и дарит шансы. Со свежим вдохновением, добром и созидательной энергией мы откроем вам завесу в мир успеха, в мир тех, кто преодолел свои страхи и достиг вершины своих целей. В мир, где, как писал Максим Горький, «безумству храбрых поем мы славу». Смелость и успех идут рука об руку: ведь порой, чтобы реализовать свой потенциал и достичь грандиозных результатов, нужно сбросить всю шелуху комплексов и просто творить, идти навстречу возможностям и верить в себя, иметь мужество следовать своему сердцу и интуиции. Просто быть собой. «Ваше время ограничено, не тратьте его, живя чужой жизнью», — одна из мудрых цитат Стива Джобса, талантливого разработчика и предпринимателя. Действительно, каждый успешный человек успешен по-своему, как таковых критериев успеха нет. Главное, найти ту мотивацию, которая проведет Вас через все тернии и нестабильности.

Успешные, знаменитые, целеустремленные, талантливые, активные, нацеленные на рост и развитие – это герои реальных историй. Эти истории могут вдохновить и Вас! Ведь, безусловно, и пишем мы для тех, кто не разучился действовать, искать, думать и мечтать, преодолевая границы пространства и времени.

Приглашаем вас к диалогу и размышлению на территории Fortuna!

 

С наилучшими пожеланиями,

Главный редактор и учредитель Fortuna

Саида Мусаева

 

~

 

Əziz dostlar!

2009-cu il «Fortuna» jurnalımın quruluş ilidir, 2019 il isə müvəqqəti bir fasilədən sonra dirçəliş ili oldu. Özünüz olun, Fortuna ilə yeni və maraqlı bir səyahətə açıq olun!

Qasırğa ilə həyat bizi irəliyə aparır, köhnə səhifələri bağlayır, yeni yollar açır və bol şanslar verir. İlham, xeyirxahlıq və yaradıcılıq enerjisi ilə sizin üçün uğurlar aləminə, qorxularını aşaraq hədəflərinin zirvəsinə çatan insanların dünyasına pərdəni açacağıq. Maksim Qorkinin yazdığı kimi, «cəsurların dəlisinə şöhrət oxuyuruq» dünyasına. Cəsarət və müvəffəqiyyət əl-ələ verir: bəzən potensialınızı reallaşdırmaq və böyük nəticələr əldə etmək üçün bütün komplekslərin əlindən qurtarılmaq və sadəcə yaratmaq, imkanlardan istifadə etmək və özünüzə inanmaq, ürəyinizi izləmək üçün cəsarətli olmaq lazımdır. «Vaxtınız məhduddur, başqasının həyatını yaşamaq üçün onu sərf etməyin,» istedadlı bir təşəbbüskar Steve Jobs’dan bir müdrik sitatdır. Həqiqətən, hər uğurlu insan öz yolu ilə müvəffəq olur, çünki uğur üçün heç bir meyar yoxdur. Əsas odur ki, bütün çətinlik və qeyri-sabitliklərdə sizə rəhbərlik edəcək motivasiya tapmaqdır.

Uğurlu, məşhur, məqsədyönlü, istedadlı, aktiv, böyüməyə və inkişafa yönəlmiş insanlar — bu, real hekayələrin qəhrəmanlarıdır. Bu hekayələr sizə də ilham verə bilər! Əlbəttə ki, biz, məkan və zaman sərhədlərini aşaraq, necə hərəkət etməyi, axtarmağı, düşünməyi və xəyal qurmağı unutmayanlar üçün yazırıq.

Sizi Fortuna ərazisindəki dialoqa və düşüncəyə dəvət edirik!

 

Hörmətlə,

«Fortuna» jurnalın baş redaktoru və qurucusu

Saida Musayeva